International Business Department
Anhui Sun Create Electronics Co.,Ltd.
Address: No.199,  Xiangzhang  Street, High-tech Area, Hefei, China.
Post Code: 230088


Fax: +86-551-65391551
Tel: +86-551-65391350 (French)
      +86-551-65391366 (Russian) 
      +86-551-65391363 (English)

 

      Wechat